Julemarked 2020

Mange av dere lurer på hva som skjer med julemarkedet i år.

Vi i julemarkedskomiteen og i FAU har jobbet med denne saken i lang tid allerede, men som med alt annet i 2020 skjer endringer på kort tid og det er vanskelig å forutse rammene vi har å forholde oss til.

På FAU-møtet like før høstferien ble det imidlertid konkludert med følgende rammer for årets julemarked:

  • det fysiske julemarkedet avlyses
  • Loddsalget beholdes, tradisjon tro. Vi anbefaler ikke å gå fysisk fra dør til dør, men heller å bruke familie/nærkontakter og få betaling via Vipps eller konto (se egen informasjon om loddsalget)
  • Lagekvelder arrangeres. Disse blir ikke store sosiale samlinger som tidligere år, da vi ønsker å ivareta smittevern. Noen klasser får nye oppgaver i år, grunnet smittevern og praktisk gjennomføring. Julemarkedsrepresentantene vil i den grad det lar seg gjøre tilrettelegge for at man kan gjøre store deler av jobben hjemmefra om man ønsker dette.
  • Varene som produseres vil bli solgt over nett, og trolig leveres ut etter REKO-ringprinsippet. Dette er besluttet for å kunne sikre noen inntekter også i år, og for fremdeles å kunne markedsføre Steinerskolen med kvalitetsprodukter.

Dersom noen besitter kunnskap om og erfaring med nettbutikk og har lyst til å bidra med dette  er det supert om dere tar kontakt med oss i komitéen mari.alice@samuelsenbygg.no

Julemarkedet er en viktig inntektskilde hvert år, og denne modellen er valgt for å kunne sikre noen midler også i år. Overskuddet fra markedet går hvert år direkte tilbake til ungene våre i form av julemarkedsmidler som igjen blir til nye lekestativ, utstyr, sykkelboder osv.

I tillegg vil vi prøve å gi barna litt julemarkedsstemning innad i klassene, men også dette krever ekstra innsats, spesielt fra kollegiet, men også av oss foreldre.

Vi kan dessverre ikke lene oss på foregående års erfaringer, så vi håper på forståelse og velvilje i gjennomføringen av årets marked.

På forhånd tusen takk!

 

LOTTERIGEVINSTER ØNSKES

Julemarkedet nærmer seg, og med det vårt store Julelotteri med flotte gevinster. Vi frir derfor til alle dere kreative foreldre. Dersom du har lyst og anledning til å bidra med gaver eller gavekort, så ta kontakt.

Både kunst-, håndverksprodukter og opplevelser settes høyt. Eksempler fra tidligere år er hjemmekonsert, kunst, massasje og frisør.

Julemarkedshilsen fra gevinstansvarlig,
Bjørg Sie
Mobilnummer: 91691970
E-post: bjorgsie@gmail.com