10. klasse

Ide og innhold 10. klasse

15-åringne har fremdeles en tendens til å tenke i sort-hvitt, er revolusjonær med stor sans for rettferdighet, men er også rede til å gå inn bak ordene og danne seg nye begreper, finne frem til abstraksjonen og det almene. Den kan ofte være store forskjeller i modenhet i dette klassetrinnet, utviklingen skjer raskt.

I historiefaget er revolusjonene hovedtema, i biologien er det jordbruk, økologi og embryologi, som ofte kan utvikle livlige diskusjoner. Det ideelle samfunn eller diskusjoner om dødsstraff passer inn i ungdommens trang til å forsøke å gjennomskue det samfunnet de har rundt seg,

Men de store ideene må ikke bli stående isolert. Kan man være med på å føre disse ideene over i idealer, vil de skape livskrefter i mennesket for resten av livet.

Det er derfor vanlig å prøve å finne frem til litteratur som skildrer mennesker som står oppfor de svakere i samfunnet, kjemper for sine idealer. Videre kan det passe utmerket for dette klassetrinnet å fordype seg i romantikken. Elevene er selv de beste romantikerne men kan mot slutten av året svært godt forstå den begynnende realismen da forstanden tar over for følelsen. De lever selv i denne overgangen.

Et annet tema som er svært viktig i denne meget selvsentrerte alder, er humoren, gjennom denne kan man få hjelp til å se seg selv utenfra og overvinne selvhøytideligheten.

Selv om 15-åringene er gode romantikere er de også i ferd med å bli samtidsmennesker, og behovet for å gjennomskue sin egen tid er sterkt. Dette må alltid ligge i bakgrunnen for undervisningen, og noe av litteraturen som leses må hentes fra helt moderne litteratur som ledd i det å føle seg hjemme i sin samtid.

Språklig sett kan det skje mye dette året hvis språket blir pleiet og utvidet med begreper og fremmedord som