Årsoppgave

Innholdet i årsoppgaven er kontraktfestet ca. 1.mars det året eleven går i 2.videregående, og årsoppgaven presenteres for sensor og publikum året etter. Dato blir tilpasset i forhold til vinterferien. Kontrakten er bindende for eleven. Det er ikke anledning til å bytte tema underveis.

Justerende omformuleringer av oppgaven skjer etter avtale med elevens veileder.

Før oppgaven blir godkjent, skal årsoppgavekomitéen påse at oppgaven har et passelig omfang, og at kravene til hjelpemidler ikke overskrider elevens muligheter.

Oppgaven skal være et uttrykk for elevens spesifikke interesse, og elevens personlige initiativ skal bære fram oppgaven. Veilederen skal derfor være en konsulent mer enn en aktiv veiviser. Rådgivningen skal foregå innenfor elevens egne, oppsatte rammer. Rådene skal ha karakter av å være forslag. De skal aldri være direktiver.

Veilederen kan peke på muligheter, demonstrere redskapsbruk o.l., men oppgaven skal være utført av eleven selv, og i siste instans er det eleven som bærer ansvaret for oppgavens innhold og for formgivningen.

Oppgaven skal ha en teoretisk og en praktisk/kunstnerisk del. Den teoretiske delen skal inneholde en fordypning i emnet på minimum 20 sider (A4, 12-punktstørrelse, 1,5 linjeavstand). En oppgave med begrenset praktisk/kunstnerisk del skal inneholde en fordypning i emnet på 30-40 sider. En beskrivelse av arbeidsprosessen av den praktisk/ kunstneriske delen kommer i tillegg. Dersom en oppgave har hovedvekt på det praktiske skal likevel det teoretiske utgjøre 60% av vektingen ved bedømmingen.