Gode grunner til å velge Steinerskolen

ti gode grunner til å velge steinerskolen

  1. Steinerskolen setter 6-åringen i fokus og tilbyr et førskolepedagogisk opplegg i 1. klasse.
  2. Steinerskolen har en vel gjennomtenkt læreplan som har et langsiktig syn på læring. Steinerskolenes mål er å skape motivasjon for læring, engasjement, nysgjerrighet og undring som varer livet ut. Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten som elevene kommer med første skoledag, slik at de gleder seg til å lære stadig mer.
  3. Steinerskolens læreplan bygger på tanker om barnets utvikling. Undervisningen ses på som et middel for å understøtte barnets naturlige utvikling og dermed er det ulike tema for hvert skoleår.
  4. Steinerskolens læreplan er utviklet gjennom nesten 100 års praksis og erfaring og den er stadig under bearbeidelse.
  5. Steinerskolen har fordypning som læringsform. Gjennom periodeundervisning får elevene tid til å fordype seg i ulike tema over tid.
  6. På steinerskolen får elevene en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles. kunstnerisk og håndverksmessig bearbeiding av stoffet involverer mange sider hos eleven, og gjør at lærestoffet tilegnes på en personlig måte.
  7. På steinerskolen brukes det muntlig formidling fremfor lærebøker. Læreren legger frem fagstoffet gjennom å fortelle for elevene. Levende formidling stimulere elevens evne til innlevelse, kreativitet, fantasi, lage indre bilder og stimulerer hukommelsen.
  8. På steinerskolen er det estetiske en vesentlig del av skolehverdagen, og det vises igjen i klasserom, skolebygg og skolegårder. Det vektlegges en bærekraftige og naturlige materialer både til matlaging, til lekemateriell, skolebygg og skolemateriell.
  9. Steinerskolen er karakterfri, men barna får allerede fra 2. klasse årsbrev, som er en lyrisk beskrivelse av barnets utvikling på skolen. Vurdering av barnets kunnskapsnivå og læring skjer også daglig i dialogen mellom lærer og elev, og gjennom foreldresamtaler.
  10. Foreldrene på steinerskolen har muligheter til å engasjere seg i barnets skolehverdag gjennom FAU, Julemarked, ulike verv, foreldremøter og samtaler, skoleforestillinger og samlinger.