Modellering

Elevene modellerer for eksempel i leire to eller flere personer som sammenføyd til en skulpturell form, visualiserer en fortelling/situasjon/hendelse. Gjennom skulpturering av leirens material, øver elevene i tredimensjonale forhold, samt erverver teknikk og materialkunnskap. Det blir lagt vekt på formmessige aspekt og uttrykk, samt egen innsats gjennom fagperioden.