7 klasse

1.35K visninger
0 Comments

Hei. Er det ikke mulig å søke opptak til 7 klasse?

Mvh

Kristine Heggernes

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert april 26, 2022

Vi har bare inntak i 1., 5. og 8. klasse.

Inntak i andre klasser kan bare tilbys til:

  1. tidligere elever som flytter tilbake etter utenbysopphold
  2. elever som kommer flyttende fra andre Steinerskoler
  3. barn av medarbeidere
  4. barn av medarbeidere i Steinerbarnehager
  5. barn som har søsken på skolen (grunnskole).

Unntak kan også gjøres ved behov for styrkning av elevtall, eller ved behov for utligning av skjev kjønnssammensetning i en klasse. Ved unntak velg annet i valget klassetrinn i søknadsskjemaet på våre nettsider.

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no besvarte spørsmål april 26, 2022