Bøker/pensum

1.72K visninger
0 Comments

Hvilken klasse starter barna å bruke/får bøker. Hvilken starter de a få noen kopi / Skriftlig oppgaver

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2021

Elevene starter med å bøker som de arbeider med i zoologi i 5. klasse, men vi lager små arbeidsbøker til dem med norskoppgaver i 4. klasse.

Du kan lese mer om steinerpedagogikken og våre utviklingsmotiver for klassetrinnene i lenken nedenfor.

Trinn for trinn

 

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.