Er det flere parallell klasser?

153 visninger
0 Comments

Hei, vi har tvillinger i barnehage og har fått råd om å ha de i forskjellige klasser når de begynner på skolen. Er dette en mulighet hos dere?

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2023

Vi har bare en klasse per trinn, så det er dessverre ikke mulig hos oss.

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.