Høysensitivitet

2.03K visninger
0 Comments

Hei!

Hvilken kunnskap har dere om høysensitivitet og hvordan blir høysensitive barn ivaretatt på Steinerskolen? Og har dere høysensitive barn som har byttet skole fra de offentlige, evt.ser dere forskjeller i barnet? 

på forhånd takk for svar!

mvh Lene Vinnes

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert september 20, 2021

Dette er et omfattende spørsmål. Skolen har noe kunnskap om høysensitive barn. Utfordringer i skolehverdagen på en Steinerskole kommer hvis eleven trenger å trekke seg vekk fra klasseromsundervisningen. Store deler av undervisningen er auditiv og krever tilstedeværelse for å få med seg det læreren formidler. Det er mulig å ta direkte kontakt med Tove Kristin Seierstad for mer utfyllende svar.

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert september 20, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.