Religion

1.61K visninger
0 Comments

Hei, hvor stor del har religion i hverdagen og undervisningen i Steinerskolen?

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2021

Religionsundervisningen begynner fra 2. klasse med 1 time i uken. Her fortelles legender med mer fra hele verden. Samt sosiale spørsmål, vennskap og hvordan man har det godt sammen.

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no Endret status til publisert desember 14, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.