Gratis svømming for elever på 1. – 5. trinn skoleåret 2019-20

Elever på 1.-5. trinn skoleåret 19/20 tilhørende Stavanger kommune får utdelt frikort til svømming.

Frikortet gir gratis adgang i svømmehallene Hetlandshallen, Hundvåghallen, Kvernevikhallen og Tastahallen.

Kortet gjelder i hallenes åpningstider skoleåret 2019-2020. Kortet gir også gratis adgang for en voksen som følger eleven.

Merk: Det er bare elever som tilhører Stavanger kommune som får dette frikortet.

 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt.

 

Tove Lill

Kontoret