bare for kreative barn?

2.31K visninger
0 Comments

Hei!

Jeg har en sønn på 5 år, og jeg har lyst at han skal gå på Steinerskolen. Men han er ikke så kreativt anlagt, han er ikke god til å tegne for eksempel. Men må man være kreativ i utgangspunktet for å trives på steinerskolen? Eller passer det for alle?

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021

Hei, og takk for henvendelsen!

Steinerskolen er for alle barn! Undervisningen vår stimulerer barnets kreativitet, men kreativitet i seg selv er ikke en forutsetning for å kunne gå på denne skolen.

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.