VG3/VG1 spiller stykket «Nesten, Rogaland» 16./19.6. kl 19

             

Få nyttige tipps og veiledning fra vår skolehage: skolehagefilmer med Bjarne om kompost, jorddekke, såing og pallekarmer

Klar for verden! Bruk hele deg! Du kan søke direkte til videregående fortløpende.

Vi jobber med vårt klimaregnskap

Vi er klimapartner Rogaland. Se på vår klimaregnskap. Prosjekter og tiltak er i gang for å få klimabelastningen ned.

Vi har enda ledige plasser på VGS :)

Studiespesialiserende programfag kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum på videregående.

Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  

Grunnlegg din egen bedrift: Ungt entreprenørskap i Vg2

Ungt Entreprenørskap har som hovedmål å bygge og styrke entreprenørskapskompetanse hos elever og studenter. Formålet dekker både læring for entreprenørskap og læring gjennom entreprenørskap. Gjennom trening, erfaring og refleksjon vil personlige egenskaper som initiativ, selvtillit, risikovilje og motivasjon for læring bli utviklet.