Vi jobber med vårt klimaregnskap

Vi er klimapartner Rogaland. Se på vår klimaregnskap. Prosjekter og tiltak er i gang for å få klimabelastningen ned.

Video/mediefag i Vg1/Vg3

Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  

Grunnlegg din egen bedrift: Ungt entreprenørskap i Vg2

Ungt Entreprenørskap har som hovedmål å bygge og styrke entreprenørskapskompetanse hos elever og studenter. Formålet dekker både læring for entreprenørskap og læring gjennom entreprenørskap. Gjennom trening, erfaring og refleksjon vil personlige egenskaper som initiativ, selvtillit, risikovilje og motivasjon for læring bli utviklet.

Årsoppgave-fremleggelsen 2019 nå på torsdag!

7. mars kl. 17.00. 

STEINERSKOLEN I STAVANGER UNGDOMSSKOLE

Foredrag for foreldre og lærere av Bente Edlund

  Med glede kan vi melde fra at Bente Edlund fra Steinerhøyskolen i Oslo holder et foredrag for foreldre og lærere. Torsdag, 21. mars 2019 på Steinerskolen i Stavanger

Åpen dag på Steinerskolen i Stavanger

ÅPEN DAG PÅ STEINERSKOLEN I STAVANGER  Den 31. januar kunne man få innblikk i undervisning og se på elevarbeidene. Lærerne var i klassene og svarte interesserte på spørsmål. Gleder oss til neste ÅPEN DAG!                        

Ibsens Hedda Gabler av VG1

Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER!   Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER! Torsdag, 01.11.2018 kl. 18.00 / Fredag 02.11.2018 kl. 19.00 Pris: voksen 50kr / barn under 10år: 30kr