Grunnlegg din egen bedrift: Ungt entreprenørskap i Vg2

Ungt Entreprenørskap har som hovedmål å bygge og styrke entreprenørskapskompetanse hos elever og studenter. Formålet dekker både læring for entreprenørskap og læring gjennom entreprenørskap. Gjennom trening, erfaring og refleksjon vil personlige egenskaper som initiativ, selvtillit, risikovilje og motivasjon for læring bli utviklet.

Dette understøttes ved å sikre at elevene og studentene opplever mestring, at de får jobbe med utfordringer som er tilpasset deres læringssituasjon, at de får prøve og feile i trygge omgivelser, og at de får jobbe med å håndtere usikkerhet.

Det er særlig tre kompetanseområder som er sentrale for å bygge opp barn og unges entreprenørskapskompetanse:

  • kreativitets- og innovasjonskompetanse,
  • handlingskompetanse og
  • omverdenkompetanse.

Med de personlige egenskapene som fundament, utvikles entreprenøriell kompetanse som et produkt av kunnskap og ferdigheter innen handlingskompetanse, kreativitets- og innovasjonskompetanse og omverdenkompetanse.

Noen av bedriftene:

POST IN PLACE UB 

Post In Place Ub er en ungdomsbedrift bestående av 4 koselige jenter, Madelen, Vida, Linn og Terese. Vi er i kontakt med Smartby Stavanger, som igjen satt oss opp med Lyse og Atea, og de har hjulpet oss godt i gang. Vi håper at produktet vårt er klart så snart som mulig, slik at vi kan starte salgsprosessen.  
Produktet vårt er en bevegelsessensor som skal plasseres i postkassen din og gir deg beskjed via en app på mobilen din når du får post.  
Målgruppen er folk i borettslag, blokk, og eldre (egentlig alle som har postkasse) 
På Entreprenørskapsdagen 2019 skal vi melde oss på konkurranser blant annet: 
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • lyses innovasjonspris 
  • beste markedsføring 
 
Håper dere vil støtte oss på veien og følg oss på instagram! Hvor vi heter: postinplace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Coco`s ub

Vi er 4 jenter som lager sjokolade/ kakao.
Vårt produkt er konfekt sjokolade som man kan legge i en varm kopp med melk, og røre rundt så har du kakao. Vi er under utvikling av produktet ennå, og planen er at i fremtiden det skal komme et x antall  utvalg av smaker.
Vi har frem til nå laget opp en omgang med sjokolade som vi fikk solgt raskt.

Mer informasjon om bedriftene kommer straks!