Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.

 

Vi har også tilknyttet oss til det tyske Skole-for-fremtid-initiativet for å synliggjøre vår tilnærming til dagens globale utfordringer.

SKOLE FOR FREMTIDEN står for en helhetlig utdanning: Tillit, verdsettelse, relasjon, ansvar, mening. De nåværende komplekse og globale utfordringene krever paradigmeskifter i samfunn og utdanning.

Derfor har UNESCO utarbeidet en verdens aksjonsplan for utdanning for bærekraftig utvikling som vi støtter oss på slik at elevene kan utvikle omsorg, forståelse, holdninger, verdier og handlekraft.