VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG 16. JANUAR – KL 16-18

Vi har fortsatt ledige plasser i Vg1 og Vg2

Studiespesialiserende programfag kombinert med praktiske og kunstneriske fag som en del av pensum på videregående.

Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  

Avslutter Vg3 med større dramaoppsetning: drama og skuespill på Steinerskolen videregående

Hos oss avslutter du i Vg3 skoleåret med en større dramaoppsetning. Gjennom ulike drama-øvelser får du arbeide frem din kapasitet og mulighet i forhold til å kunne uttrykke deg på en scene.    

Årsoppgave-fremleggelsen 2019 nå på torsdag!

7. mars kl. 17.00. 

STEINERSKOLEN I STAVANGER UNGDOMSSKOLE

Foredrag for foreldre og lærere av Bente Edlund

  Med glede kan vi melde fra at Bente Edlund fra Steinerhøyskolen i Oslo holder et foredrag for foreldre og lærere. Torsdag, 21. mars 2019 på Steinerskolen i Stavanger

Åpen dag på Steinerskolen i Stavanger

ÅPEN DAG PÅ STEINERSKOLEN I STAVANGER  Den 31. januar kunne man få innblikk i undervisning og se på elevarbeidene. Lærerne var i klassene og svarte interesserte på spørsmål. Gleder oss til neste ÅPEN DAG!                        

Ibsens Hedda Gabler av VG1

Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER!   Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER! Torsdag, 01.11.2018 kl. 18.00 / Fredag 02.11.2018 kl. 19.00 Pris: voksen 50kr / barn under 10år: 30kr    

Bærekraft i praksis på steinerskolen

Steinerskolen er opptatt av økologi, omsorg for naturen og bevissthet/oppmerksomhet rundt klima og miljø gjennom læreplanen. Tanken om en sammenheng i naturen, og dermed også sammenheng mellom oss selv og naturen, kan aldri reduseres til et “fag”, selv om visse sider ved det dukker opp som egne undervisningsområder. Mer er det snakk om en fortløpende bestrebelse om […]