Vi jobber med vårt klimaregnskap

Vi er klimapartner Rogaland. Se på vår klimaregnskap. Prosjekter og tiltak er i gang for å få klimabelastningen ned.

Video/mediefag i Vg1/Vg3

Skolehagefilmer med Bjarne om kompost, jorddekke, såing og pallekarmer

Å utvikle sine evner og talenter – En skole for fremtiden

Steinerskolen har som ideal at elevene skal kunne utvikle sine evner og talenter på en slik måte at de kan forholde seg aktive og ansvarstagende til seg selv og sin omverden. Steinerskolens mål med oppdragelse til frihet betyr følgelig å kunne forholde seg både ansvarlig og kreativ nyskapende til livets etiske utfordringer.  

Årsoppgave-fremleggelsen 2019 nå på torsdag!

7. mars kl. 17.00. 

STEINERSKOLEN I STAVANGER UNGDOMSSKOLE

Foredrag for foreldre og lærere av Bente Edlund

  Med glede kan vi melde fra at Bente Edlund fra Steinerhøyskolen i Oslo holder et foredrag for foreldre og lærere. Torsdag, 21. mars 2019 på Steinerskolen i Stavanger

Åpen dag på Steinerskolen i Stavanger

ÅPEN DAG PÅ STEINERSKOLEN I STAVANGER  Den 31. januar kunne man få innblikk i undervisning og se på elevarbeidene. Lærerne var i klassene og svarte interesserte på spørsmål. Gleder oss til neste ÅPEN DAG!                        

Ibsens Hedda Gabler av VG1

Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER!   Steinerskolen i Stavanger videregående 1 fremførte Henrik Ibsens HEDDA GABLER! Torsdag, 01.11.2018 kl. 18.00 / Fredag 02.11.2018 kl. 19.00 Pris: voksen 50kr / barn under 10år: 30kr    

Husk å søke om stipend Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018. Her ser du hvor mye du kan få. Alle elever får utstyrsstipend Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke […]