Video/mediefag i Vg1/Vg3

I vg1 tilbyr vi 4 uker med film og video. Elevene utarbeider i felleskap filmmanus og jobber sammen om kamerainnstillinger, storyboard, scenografi, rekvisitter, regi og skuespill for å realisere en filmøvelse. I tillegg lage elevene egen dokumentarfilmoppgave knyttet til filmhistorien.