Når er inntaket avsluttet?

1.91K visninger
0 Comments

Når avslutter dere inntak til 1. klasse og når får man vite om man fikk plass?

Admin. Grunnskolen 1 Endret status til publisert februar 9, 2021

Inntak avsluttes 30.juni, med mindre klassen er full på et tidligere tidspunkt. Vi gjennomfører inntakssamtaler i desember og januar, hvor man får tilbud om skoleplass.

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.