Klassestørrelse

1.90K visninger
0 Comments

Hei, hei, hvor stor er klassene? 

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021

Hei, og takk for henvendelsen.

Klassestørrelsen varierer fra ca. 15 elever til ca. 24 elever på grunnskolen.

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.