Ungdomsskole og videreutddaning

1.64K visninger
0 Comments

Hei

Lurer på om kan *smart* barn kjede seg litt på ungdomsskole? Eller får hun litt ekstra oppgaver. 

Hvordan er overgangen fra Steiner ungdomsskole til videregående offentlig skole? Finnes det noe statistiker som viser hvor mye prosent etter steiner velger høyere utdanning? Hvilke fagområde jobber de? Velger de mer kunstige fager ?

Admin. Grunnskolen 1 Endret status til publisert november 8, 2021

Hei.

Vår undervisning åpner for at eleven kan utfordre seg selv innenfor rammene av timene. Mange av oppgavene som blir satt på ungdomstrinnet kan besvares i ulik grad av grundighet, og elever som er raskt ferdig med det som er pålagt, kan oppfordres til å fordype seg videre i deler av undervisningen – dette kan være i form av ekstraoppgaver, kunstneriske utfordringer, eller ved å selv søke opp mer informasjon enn det som er gjennomgått i plenum.

Når en elev går ut 10.klasse ved Steinerskolen i Stavanger, får de med seg både et vitnemål med skriftlig tilbakemelding i alle fagene, i tillegg til en nivåbeskrivelse i hvert fag. Denne nivåbeskrivelsen danner grunnlaget for et karaktersnitt som regnes ut og oppgis til inntakskontoret i fylket. På den måten stiller Steinerskoleelever likt med elever fra offentlig i søknaden om plasser på videregående.

Meg bekjent er det ikke noen nyere undersøkelser som viser hvor mange prosent av Steinerskolelever i Norge som velger høyere utdanning, eller hvilke studier de tar, men vi er en studiespesialiserende videregående så man har alle muligheter til høyere utdanning. Vår undervisning på videregående ligner også mye av det man vil oppleve i forelesninger på mange universitet og høyskoler, med en muntlig formidlingsform hvor elevene selv må bearbeide og trekke ut det grunnleggende i fagstoffet.

Håper at dette besvarte noen av dine spørsmål.

mvh Emily, trinnleder ungdomstrinn.

Admin. Grunnskolen 1 Endret status til publisert november 8, 2021