Ungdomsskole

1.96K visninger
0 Comments

Hei, vi ønsker å søke inn vår datter på ungdomstrinnet 8 klasse. Hun skal begynne på 6 trinn til høsten på offentlig skole så søknad til dere blir skoleåret 2023-2024. Hun har ikke vært elev ved steinerskole før.  Kan man søke allerede nå for skoleåret 2023-2024?

Admin. Grunnskolen 1 Endret status til publisert juni 22, 2021

Ja dere kan søke allerede nå. Søknadsskjemaet ligger i fanen søknadsskjema.

Hilsen,

Steinerskolen i Stavanger

anna.saland@stavanger-steinerskolen.no besvarte spørsmål juni 16, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.