Vurdering og kompetanse

 

  • Ordinært vitnemål

  • Fortløpende skriftlig og muntlig vurdering, vurdering til jul og sommer alle årene.

  • Generell studiekompetanse