STEINERHØYSKOLENS ETTER- OG VIDEREUTDANNING I STEINERPEDAGOGIKK TILBYS NÅ I STAVANGER!


Til neste skoleår arrangeres det etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk på Steinerskolen i Stavanger. Studiet gir 60 studiepoeng og vil gå over 3 år.

For skoleåret 2019-20 er det satt opp følgende delemner:

·  Pedagogikk og elevkunnskap 1.1, Læring og utvikling. Undervisningskunst. 10 studiepoeng. 1 + 1 uke høst 2019, Studieavgift NOK 7.300.
·  Pedagogikk og elevkunnskap 1.2, Læreren og elevmangfoldet. Begynneropplæring. 10 studiepoeng. 1 + 1 uke vår 2020, Studieavgift NOK 7.300.

Kanskje noen av dere ønsker å søke? Dere kan søke via Steinerhøyskolen sine nettsider.

Dette er en unik mulighet som bare gjelder nå!