Barn med spesielle behov

1.97K visninger
0 Comments

Hvordan er muligheten for ekstra lærerressurser/ assistent til barn med spesielle behov i forhold til offentlig skole? 

Hvis en har ekstra støttepedagog-ressurs og spesialpedagog i barnehagen tilknyttet autisme-spekteret blir den da videreført på skolen?

Hvordan vil Steinerskolen passe for et barn med behov for ekstra ro? 

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 20, 2022

Hei

takk for spørsmål. Dette er et ganske omfattende og spesifikt spørsmål. Vi tror at det ville være mer hensiktsmessig å ha en direkte samtale rundt dette. Ta gjerne kontakt med undertegnede.

Vennlig hilsen

Hege og Johannes

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 20, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.