Bærekraft i praksis på steinerskolen

Steinerskolen er opptatt av økologi, omsorg for naturen og bevissthet/oppmerksomhet rundt klima og miljø gjennom læreplanen.

Tanken om en sammenheng i naturen, og dermed også sammenheng mellom oss selv og naturen, kan aldri reduseres til et “fag”, selv om visse sider ved det dukker opp som egne undervisningsområder. Mer er det snakk om en fortløpende bestrebelse om å fremme anelser om indre slektskap mellom alt som er til. Økologi, tanken om en sammenheng og slektskap mellom alt som er til, kan bare bli sosialt og eksistensielt virksom når den pleies og bekreftes som en livsfølelse gjennom hele skoleløpet.

SKOLEHAGEN VÅR BLIR BRUKT PÅ TVERS AV KLASSENE GJENNOM SKOLELØPET.
BILDER FRA EN TO UKERS PERIODE MED 8. KLASSE HVOR ELEVENE LÆRTE Å LAGE KOMPOST OG SKAPTE LANDSKAPSKUNST: