Vi har fortsatt ledige plasser for 1. klasse på grunnskolen 2019/20! Et år i frihet, i lek, barndommens kongeår. Et år til å bli kjent med seg selv, med klassekameratene, med naturen og årsløpet.

STEINERSKOLEN 100 ÅR – 2019!

I 2019 er det 100 år siden den første Waldorfskolen ble grunnlagt i Stuttgart av Rudolf Steiner, noen idealistiske lærere og mennesker som ville bli Steinerlærere, og ikke minst av foreldre som ville starte et utdanningsløp som skulle se hele mennesket.