lærertetthet

2.58K visninger
0 Comments

Hallo!

Hvor store klasser har dere i småskolen, og hvor mange lærere pleier det å være i hver klasse? Er det bare en lærer på 24 elever? 

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021

Hei, og takk for henvendelsen!

Klassestørrelsen varierer, men ligger som regel rundt 20 elever i småskolen. Vi har to-lærersystem i alle klasser på grunnskolen.

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.