Steiner vs offentlig skole

2.18K visninger
0 Comments

Hei! 

Hva er hovedforskjellen mellom Steinerskolen og den offentlige skolen?

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021

Hei, og takk for henvendelsen.

Dette er et stort og spennende spørsmål som vil kreve en lengre besvarelse. Vi legger ved en link her hvor man kan lese mer: https://www.steinerskolen-stavanger.no/om-steinerpedagogikk/

Kort sagt har vi en egen godkjent læreplan med egen metodikk. Vi har en helhetlig undervisning på tvers av fag, mye fokus på dybdelæring, samt levende formidling av fagstoff.

Vår undervisning legger vekt på å beholde barnets nysgjerrighet, og variasjon og de kunstneriske undervisningsmetodene fører til at skoledagen oppleves som belivende.

Admin. Grunnskolen 1 besvarte spørsmål januar 21, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.